­
IOTA Ref. No. AS-137
Group Name Zhejiang Province North group
DXCC Entity China
DXCC matches one IOTA No
Maps
Sunrise 22:20 UTC
Sunset 08:55 UTC
Minimum Latitude 29.00 N
Maximum Latitude 30.92 N
Minimum Longitude 120.33 E
Maximum Latitude 123.00 E
Credited to users that have submitted an application in the last 5 years 54.4%
Credited to users that have submitted an application in the last 10 years 47.7%
Credited to users to have at least once submitted an application in the history of IOTA 40.5%
Requires validation No
Note Not islands qualifying for AS-136

Qualifying islands in AS-137

IslandComments
Bai Shan
Tantou Shan
Tanxu Shan
Wangpan Shan
Jiushan Islands:
 • Jiushan Islands
 • Qiqu Islands:
 • Dayang Shan
 • Tangnao Shan
 • Xiaoji Shan
 • Xiaoyang Shan
 • Shengsi Islands:
 • Baijie Shan
 • Chenqian Shan; Shengshan
 • Dahuanglong Shan
 • Daji Shan
 • Gouqi Shan
 • Huaniao Shan
 • Luhua Shan
 • Sijiao Shan
 • Xugong
 • Zhoushan Islands:
 • Baisha Shan
 • Cezi Shan
 • Changbai Shan
 • Dachangtu Shan
 • Dachen Shan
 • Dai Shan
 • Daqu Shan
 • Daxizhai
 • Dayu Shan
 • Dengbu
 • Dongfu Shan
 • Donghuo Shan
 • Dongting Shan
 • Huangxing
 • Huangze Shan
 • Jintang Shan
 • Langgangshan Islands
 • Liangxiongdi
 • Liuheng
 • Miaozihu
 • Putuo Shan
 • Qingbang
 • Taohua
 • Xiaqi
 • Xiu Shan
 • Zhoushan
 • Zhujia Jian
 • Verified activations of AS-137

  CallsignIsland
  B5/BD4TSQingbang
  B5/BI4SCCQingbang
  B5CQingbang
  BA4ALC/5Zhujia Jian
  BA4TB/5Dayang Shan
  BA4TB/5Tantou Shan
  BD4ALC/5Xiaqi
  BD4ALC/5Tantou Shan
  BD4TS/5Qingbang

  Credited activations of AS-137

  CallsignIsland
  B5/BA4WLLiuheng
  B5/BH4TVUQingbang
  B5/BI4SCCQingbang
  B5CQingbang
  BA4ALC/5Zhujia Jian
  BA4DC/5Daqu Shan
  BA4DW/5Taohua
  BA4DW/5Zhoushan
  BA4EG/5Chenqian Shan; Shengshan
  BA4TB/5Dayang Shan
  BA4TB/5Tantou Shan
  BA4TB/5Dayu Shan
  BA4WL/5Liuheng
  BA4WL/5Zhoushan
  BA7IO/5Chenqian Shan; Shengshan
  BD4ALC/5Xiaqi
  BD4ALC/5Xiu Shan
  BD4ALC/5Tantou Shan
  BD4ALC/5Xiaoji Shan
  BD4ALC/5Bai Shan
  BD4TJ/5Tantou Shan
  BD4TQ/5Dayang Shan
  BD4TS/5Qingbang
  BD4TS/5Zhoushan
  BD4TT/5Dayang Shan
  BD4TT/5Tantou Shan
  BH4QAK/5Tantou Shan
  BI5HChenqian Shan; Shengshan
  BI5HZhoushan
  BI5HZhujia Jian
  BI5QZhoushan
  BI5QDaqu Shan
  BI5QBai Shan
  BI5QDaji Shan
  BI5XXiaoyang Shan
  BI5ZZhoushan
  BT20OODaqu Shan
  BY4AE/5Zhujia Jian
  BY4DX/5Sijiao Shan
  BY4DX/5Zhoushan
  BY4DX/5Chenqian Shan; Shengshan
  BY4QA/5Dachen Shan
  BY5HB/5Gouqi Shan
  Cancelar
  ­