­
IOTA Ref. No. EU-055
Group Name Sogn og Fjordane / Hordaland / Rogaland County group
DXCC Entity Norway
DXCC matches one IOTA No
Maps
Sunrise 05:27 UTC
Sunset 17:35 UTC
Minimum Latitude 58.27 N
Maximum Latitude 62.23 N
Minimum Longitude 4.42 E
Maximum Latitude 6.38 E
Credited to users that have submitted an application in the last 5 years 73.4%
Credited to users that have submitted an application in the last 10 years 68.8%
Credited to users to have at least once submitted an application in the history of IOTA 59.7%
Requires validation No
Note Not Eigeroya; Karmoy; Osteroy; Radoy; Randoy; Selo; Tysnesoy.

Qualifying islands in EU-055

IslandComments
Alden
Alforo
Algroy
Alvoy
Amoy
Anuglo
Askoy
Askrova
Atloy
Austre Bokn
Barmoy
Batalden
Bjoroy
Blomoy
Bokn
Bomlo
Bongno
Borgundoy
BoroyNear Randoy
Bremangerlandet
Brimse
Bru
Bulandet
Byrknesoy
Espevaer
Faeroy
Fanoy
Fedje
Feistein
Feoy
Ferkingstadoyane;Ferking Reef
Fesoyna
Finnoy
Fjelbergoy
Flatoy
Fogn
Foldoy
Foyno
Froya
Gisoy
Goddo
HalsnoyEast of Stord
Halsnoy;HalsneSouth of Ombo
Hellesoy
Hellisoy
Heng
Herdla
Herdlevaeret;Oroy
Hernar
HidleEast of Amoy
Hisaroy
Holmengra
Holsnoy
Hovden
Huftaroy
Huglo
Hundvag
Hundvako
Husevagoy
Kinn
KvaloyNear Feoy
Kvitsoy
Leroy
Litle Sotra
Lokoy
Losna
Marstein
Mjomna
Mokster
Mosteroy
Ognoy
Ombo
Reksta
Reksteren
Rennesoy
Rongevaeret
Rongoy
Rott
Rovaer
Roytinga (Northeast of Haukanes)Northeast of Haukanes
Roytinga (Southwest of Byrknes)Southwest of Byrknes
Sandoy
Selbjorn
Selja
Seloy
Selsoy
Silda
Sjernaroyane
Skorpa
Slatteroy
Snilstveitoy
Sokn
Spyssoy
Steinsundoy
Stolmen
Stord
Store Kalsoy
Store Sotra
Sula
Svanoy
Syltoy
TalgjeSouth of Finnoy
Toftoy
Toska
Tyssoy
Urter
Uskjo
Utsira
Utvaer
Vaeroy
Vagsoy
Vevlingen
Viko
Ytroy
Ytteroyane

Excluded islands in EU-055

IslandComments
Eigeroya
Karmoy
Osteroy
Radoy
Randoy
Selo
Tysnesoy

Verified activations of EU-055

CallsignIsland
LA/DH0JAEStord
LA/DK3PZRennesoy
LA/DL2VFRHellisoy
LA/OH3KAV/PBomlo
LA4CUtsira
LA4CBokn
LA4WKAStore Sotra
LA6VQBremangerlandet
LA8PDAStore Sotra
LA9AKAAskoy
LB1AH/MStore Sotra
LB5WBStore Sotra
LB8IG/PUtsira
LM450CUtsira

Credited activations of EU-055

CallsignIsland
LA/DB5YBHalsnoy
LA/DB5YBHalsnoy;Halsne
LA/DB7TFHolsnoy
LA/DB8JOHellisoy
LA/DB8JOFedje
LA/DF4IAOStore Sotra
LA/DF4IAOHellisoy
LA/DF4ZLBomlo
LA/DF8YO/PBokn
LA/DG5XJHellisoy
LA/DG5XJFedje
LA/DH0JAEStord
LA/DH0JAEKvitsoy
LA/DJ5HDFedje
LA/DJ5HDHellisoy
LA/DJ5ZWSHellisoy
LA/DJ5ZWSFedje
LA/DK3PZRennesoy
LA/DK8PX/PAtloy
LA/DL1CW/MStore Sotra
LA/DL1DVEHerdlevaeret;Oroy
LA/DL1DVELeroy
LA/DL1DVEStore Sotra
LA/DL1DVELitle Sotra
LA/DL1DVEBoroy
LA/DL1RNWKvaloy
LA/DL2LRTReksteren
LA/DL2MXHalsnoy
LA/DL2MXHalsnoy;Halsne
LA/DL2RMXHalsnoy
LA/DL2RMXHalsnoy;Halsne
LA/DL2VFRHellisoy
LA/DL2VFRHellesoy
LA/DL3ABLStord
LA/DL3VTAStore Sotra
LA/DL4MN/MLitle Sotra
LA/DL4MN/MRennesoy
LA/DL4MN/MStore Sotra
LA/DL4MN/MKvaloy
LA/DL5APOBomlo
LA/DL6HBXHellisoy
LA/DL6HBXFedje
LA/DL6MHWStord
LA/DL7ATBomlo
LA/DL7UFNHalsnoy
LA/DL7UFNHolsnoy
LA/DL7UXG/PToftoy
LA/DL8RMFedje
LA/DM2KLStore Sotra
LA/F5BLC/PVagsoy
LA/G3TTC/PRongoy
LA/OK1AMMFinnoy
LA/OK2BOBFinnoy
LA/PA3FMCUtvaer
LA/PA3FMCSula
LA/PA3FMCRovaer
LA/PE1BTVUtvaer
LA/PH0VUtvaer
LA/Y51XOHalsnoy;Halsne
LA/Y51XOHalsnoy
LA0HB/PRennesoy
LA1QDAStore Sotra
LA1VNAStore Sotra
LA2008TSRVagsoy
LA2ARAOmbo
LA2BKAReksteren
LA2BRAOmbo
LA2CPVagsoy
LA2MUHalsnoy;Halsne
LA2PA/PBjoroy
LA2PA/PBoroy
LA2PIStord
LA2YSAStore Sotra
LA3DXBomlo
LA3EQ/PLitle Sotra
LA3IWStord
LA4CUtsira
LA4CBokn
LA4C/PFerkingstadoyane;Ferking Reef
LA4FPA/MStore Sotra
LA4WKAStore Sotra
LA4WKALitle Sotra
LA4WKASkorpa
LA5RBAStore Sotra
LA5WNAskoy
LA6IHAStore Sotra
LA6IHALitle Sotra
LA6IHASokn
LA6MOVagsoy
LA6QUtsira
LA6QVagsoy
LA6SKAskoy
LA6VQBremangerlandet
LA7HUtsira
LA7LLAStore Sotra
LA8DFeistein
LA8OMFinnoy
LA8PDAStore Sotra
LA8SMarstein
LA9AKAAskoy
LA9RYStord
LA9SN/PVagsoy
LA9VDA/PVagsoy
LB1AH/MStore Sotra
LB3SHAlvoy
LB5WBStore Sotra
LB8REStore Sotra
LB8RELitle Sotra
LB8REStord
LB8SEHolsnoy
LI3DXBomlo
LI4CUtsira
LI9NKARoytinga (Northeast of Haukanes)
LI9NKARoytinga (Southwest of Byrknes)
LI9RYStord
LN4CBokn
LN7HBokn
Cancelar
­