­
IOTA Ref. No. EU-056
Group Name More og Romsdal County Centre group
DXCC Entity Norway
DXCC matches one IOTA No
Maps
Sunrise 05:21 UTC
Sunset 17:31 UTC
Minimum Latitude 62.38 N
Maximum Latitude 63.01 N
Minimum Longitude 5.83 E
Maximum Latitude 7.50 E
Credited to users that have submitted an application in the last 5 years 62.7%
Credited to users that have submitted an application in the last 10 years 56.9%
Credited to users to have at least once submitted an application in the history of IOTA 50.2%
Requires validation No
Note Note: Contacts with Sula before 16 February 2013 count also for this group. Not islands south of the Sulafjorden.

Qualifying islands in EU-056

IslandComments
Nordoyane Islands:
 • Bjornsund
 • Bolsoya
 • Brentoya
 • Dryna
 • Dyroya
 • Erkna
 • Finnoy
 • Fjortoft
 • Flatflesa
 • Flemsoya
 • Gasoya
 • Giske
 • Godoya
 • Gossen;Aukra, Gossa
 • Hamnoya
 • Haramsoya
 • Haroya
 • Hjertoya
 • Hogvaerholmen
 • Kalvoya
 • Kvaloya
 • Langoya
 • Lepsoya
 • Litlekalvoya
 • Lyngvaeret
 • Mageroy
 • Midoya
 • Ona
 • Orta
 • Otroy
 • Raedene
 • Rindaroy
 • Sandoy
 • Sekken
 • Seteroya (North of Finnoy)
 • North of Finnoy
 • Seteroya (South of Molde)
 • South of Molde
 • Storholmen
 • Sula
 • Only QSOs before 16 February 2013
 • Svinoya
 • East of Alesund
 • Tautra
 • Ternoya
 • Torholmen
 • Uksnoya
 • Near Haroya
 • Ullaholmen
 • Valderoy
 • Vemoya
 • Veoy
 • Vestre Risoya
 • Vigra
 • Verified activations of EU-056

  CallsignIsland
  LA/DH0JAEGodoya
  LA/DJ8QPVigra
  LA/DL2VFROtroy
  LA/F4BKV/PGodoya
  LA/F4BKV/PSula
  LA/OK1XCFlemsoya
  LA3LJ/PBjornsund
  LB0OG/PGiske

  Credited activations of EU-056

  CallsignIsland
  FD1HSH/LAHaroya
  LA/DH0JAEGodoya
  LA/DJ8QPVigra
  LA/DK4UN/PHaroya
  LA/DL1AKY/PSula
  LA/DL1AKY/PGiske
  LA/DL2ATR/PSula
  LA/DL2SCQ/PSula
  LA/DL2VFROtroy
  LA/DL5LBYOtroy
  LA/DL5LBYOrta
  LA/DL5MEVigra
  LA/DL5SD/POtroy
  LA/DL6MHWVigra
  LA/DM3ZFGodoya
  LA/F4BKV/PSula
  LA/F4BKV/PGodoya
  LA/G3TTC/PGodoya
  LA/OE5YPOVigra
  LA/OK1DBSFlemsoya
  LA/OK1XCFlemsoya
  LA/OL7XFlemsoya
  LA/SM3DMPOtroy
  LA/SM3JBEOtroy
  LA/SM3TLGOtroy
  LA/SP1C/PFlemsoya
  LA/SQ1GU/PGiske
  LA/SQ1KTU/PGiske
  LA2QAAGossen;Aukra, Gossa
  LA3CKAGossen;Aukra, Gossa
  LA3LJ/PBjornsund
  LA4FPA/MVigra
  LA4FPA/PVigra
  LA4FPA/PGodoya
  LA4GHAGossen;Aukra, Gossa
  LA5KVGossen;Aukra, Gossa
  LA5UKAGodoya
  LA5UKAGossen;Aukra, Gossa
  LA5UKA/PGossen;Aukra, Gossa
  LA6IMAGossen;Aukra, Gossa
  LA6LHAGossen;Aukra, Gossa
  LA6LHAFinnoy
  LA6LHA/PGossen;Aukra, Gossa
  LA6LHA/PFinnoy
  LA6MDAGossen;Aukra, Gossa
  LA6QSandoy
  LA6ULGodoya
  LA7G/POna
  LA9M/PSandoy
  LA9M/PSekken
  LA9QNA/MVigra
  LA9SN/PFinnoy
  LA9SN/POna
  LA9SN/PGiske
  LA9SN/PBjornsund
  LA9SN/POtroy
  LA9VDA/PGossen;Aukra, Gossa
  LB0OG/PVigra
  LB0OG/PHaramsoya
  LB0OG/PFlemsoya
  LB0OG/PGiske
  LB0OG/PValderoy
  LB7SBGossen;Aukra, Gossa
  OE1LO/LAVigra
  Cancelar
  ­