­
IOTA Ref. No. EU-063
Group Name Spitsbergen's Coastal Islands;Svalbard's Coastal Islands
DXCC Entity Svalbard
DXCC matches one IOTA No
Maps
Sunrise 04:05 UTC
Sunset 16:44 UTC
Minimum Latitude 76.00 N
Maximum Latitude 81.00 N
Minimum Longitude 10.00 E
Maximum Longitude 34.00 E
Regional Awards Arctic Islands
Credited to users that have submitted an application in the last 5 years 64.6%
Credited to users that have submitted an application in the last 10 years 56.4%
Credited to users to have at least once submitted an application in the history of IOTA 47.8%
Requires validation No
Note

Qualifying islands in EU-063

IslandComments
Akseloya
Amsterdamoya
Barentsoya
Bastianoyane
Danskoya
Edgeoya
Halvmaneoya
Hopen
Kvitoya
Lagoya
Moffen
Nordaustlandet
Prins Karls Forland
Sjuoyane
Sorkappoya
Storoya
Von Otteroyane
Wahlbergoya
Wilhelmoya
Kong Karls Land:
 • Abeloya
 • Helgolandoya
 • Kongsoya
 • Svenskoya
 • Verified activations of EU-063

  CallsignIsland
  JW2USHopen
  JW5EBAHopen

  Credited activations of EU-063

  CallsignIsland
  JW/ON6FDP/PEdgeoya
  JW0PKPrins Karls Forland
  JW0PKNordaustlandet
  JW2USHopen
  JW3FLHopen
  JW4GHA/PHopen
  JW4LNHopen
  JW5EBAHopen
  JW5IJHopen
  JW5RIAHopen
  JW5VAAHopen
  JW9UVHopen
  LA2JE/PHopen
  Cancel
  ­